Her er et par maritime links, som enhver sejler og søulk vil elske:  

SEJLERVEJR:
Dansk Meteorologisk Institut: www.dmi.dk 
Her finder du alt om vejr, radar og lyn, lufttryk og nedbør, vind, vandstand, havtemperatur, strøm, bølger mm.

HAVNELODS:
Den danske Havnelods:
www.danskehavnelods.dk 
Havneguide: www.havneguide.dk 
Online booking: www.marinabooking.dk

FORENINGER OG ORGANISATIONER:
Søsportens Sikkerhedsråd: www.soesport.dk 

Dansk Søredningstjeneste (DSRS): 
www.dsrs.dk
Dansk Sejlunion: 
www.sejlsport.dk 
Danske Tursejlere: 
www.dansketursejlere.dk
Danmarks Fritidssejler Union: 
www.dk-dfu.dk
Langtursejlerne: www.ltlf.dk
Foreningen af lystbådehavne i Danmark: www.flidhavne.dk
Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer: 
www.defaele.dk

ANDET:
Køb og salg af både mm.:
www.udkig.dk
Nyheder til sejlere: www.minbaad.dk 
Sejlerlinks VestNet: www.motorbaad.dk 
Tryk Fonden: www.respektforvand.dk 
Portal om det sydfynske ø-hav: www.øhavet.dk 
Sikkerhed til søs: www.stenaline.dk/sikker-sejlads 
Afstandstabeller til søs:  www.hodsagervej.dk/leksikon/dist/afst.html 
Klubstandere:
http://hodsagervej.dk/leksikon/klub/stand_fr.html
Afprøv dine søkundskaber: www.duelighed.dk 
Verdens Navle, links til næsten alt: www.verdensnavle.dk 
 

MAGASINER:
Bådmagasinet: www.baadmagasinet.dk 
Min Båd: www.minbaad.dk