Odense Motorbådsklub er klassificeret som en A-havn.
Havnen har i alt 86 pladser med plads til gæstesejlere.

Odense Motorbådsklub er med i Frihavnsordningen, så gæstesejlere med samme ordning betaler kun 20 kr. for miljø + el pr. overnatning de første 3 dage. Gæstesejlere uden frihavnsordning betaler 60 kr. pr. overnatning.

Find en ledig plads:
I finder ikke røde eller grønne skilte på bådepladserne i havnen, så læg i første omgang blot til på en ledig plads. Vores havnemester vil lynhurtigt finde en anden løsning, hvis det viser sig, at pladsen alligevel ikke er ledig.

El: 
Odense Motorbådsklub er det nemt at få strøm om bord på båden, idet der er opsat mange el-skabe med målere på broerne.
For at kunne sætte sit landstik i et af de ledige strømstik i el-skabet, skal man først have en nøgle til dette. 
Nøglen fås hos havnemesteren. Husk blot at oplyse, hvilken plads og el-stander, du har lagt til ved!

Vand: 
Det er ingen problem med at få frisk vand om bord til morgenkaffen, idet der på broerne med passende afstand er vand.
Dog lukkes der for vandet i vinterperioden.

Riggerbroen: 
Som navnet antyder, er her tale om en provianteringsbro, som primært bruges til at lægge til ved og tage større ting ombord eller fra borde, f.eks. i forbindelse med en ferietur. 
Efter aftale med havnemesteren kan man i max. 3 dage lægge til ved riggerbroen, hvis båden skal have en skønhedskur. 
Ellers skal riggerbroen friholdes, så den kan bruges til de opgaver, som den er tiltænkt.

Affald:
Odense Motorbådsklub sætter stor pris på, at der er orden i tingene, hvilket også gælder affald.

I sommerperioden er der ved broerne opsat affaldsstativer, hvor både medlemmer og gæstesejlere kan komme af med deres almindelige affald fra bådene. 
Derudover står der parkeringspladsen ved klubhuset en stor rød container, hvor man også kan komme af med sit skibsaffald. 
For enden af parkeringspladsen ved slæbestedet står der bag ved det lille røde skur mindre containere og beholdere, hvor man kan komme af med jern/metal, batterier, malerbøtter, olieslam, spildolie etc.


Normalt er havnemesteren at træffe på havnen om eftermiddagen. 
I hele sommerperioden vil I næsten altid kunne træffe et medlem på havnen eller i klubhuset, som vil være jer behjælpelig under opholdet.
Henvendelse omkring faste bådepladser og priser i Odense Motorbådsklub kontakt:

Havnemester Paw Bering Jørgensen
51 21 75 32

Mail: om.havnemester@gmail.com