Odense Motorbådsklub ligger ganske tæt på Fyns hovedstad Odense og byder derfor på et hav af spændende oplevelser for hele familien.

Folk fra det meste af verden forbinder umiddelbart Odense med eventyrdigteren H.C. Andersen.

Ét af H.C. Andersens allersidste digte (februar 1875) ”Odense” lyder således:


Du kjære, gamle Fødeby
Er altid i min Tanke.
Stolt bygged' Odin Slot mod Sky
Paa Næsbyhoved Banke;
Da voxte Huse, først to, tre
Saa flere - der man havned'!
Og Frigge raabte: ”Odin see!”
Derfra fik Byen Navnet.

Den gamle slotsbanke på Næsbyhoved:
Jo, det er ganske vist … Den gamle slotsbanke på Næsbyhoved ligger blot et stenkast fra Odense Motorbådsklub og beskrives af historikere som værende et af Fyns mest imponerende voldsteder, hvor der i tidernes morgen lå en kongeborg. Dog blev borgen ødelagt under borgerkrigen Grevens fejde i 1537. Årene efter blev bygningen revet ned og stenene brugt andre steder; men borgbanken står stadig som et markant fortidsminde i den lille skov ved havnen og gemmer på noget af en spændende og unik Danmarkshistorie.
Tilbage i 1800-tallet var stedet et meget yndet udflugtsmål for odenseanere, der flittigt brugte deres søndage på volden med hygge, store hatte og kjoler. Derudover blev voldanlægget anvendt som friluftsteater, som rigtig mange valfartede til for at se, hvor de sad på sæder på voldstedets sider. I årenes løb dukkede dog mange andre odenseanske attraktive udflugtsmål op, hvorfor stedet mere eller mindre gik i glemmebogen.

Fortiden har ikke helt sluppet sit tag i slotsbanken, for det siges, at det stadig spøger på stedet. I Thieles Danmarks folkesagn kan man læse, at her ser man ofte ved nattetid en hvid dame træde frem af jorden i det ene hjørne af bakken. Hun lider endnu af tung sorg, for man ser, hvor fortvivlet hun vrider sig i hænderne, sukker, sætter sig i skovbrynet og stirrer ud over søen. Et øjeblik efter at hun har vist sig, plejer en prægtig ridder i skinnende rustning at komme til syne. Han nærmer sig hende, men i det han ser hende, slår han afværgende med hånden mod hende og går op af møllebakken. Så rejser hun sig og går bedrøvet ind i slotsbakken, men længe efter hører man endnu hendes sukken og klagen.

Du kan læse meget mere på dette link:
Næsbyhoved Skov | Fredninger

Seværdigheder i Odense:

På disse links finder du de mange gode tilbud, som Odense byder på. Der er noget for enhver smag og alder: